جواهر فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی

جواهر: فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی ورزشکاران نوشیدن قهوه دوچرخه سوار سوزاندن چربی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شروع دوباره راستی آزمایی شماره‌های شبا بانکی مشمولان سهام عدالت

راستی آزمایی شماره‌های شبا بانکی مشمولان سهام عدالت با نامه بانک مرکزی دوباره شروع شد. 

شروع دوباره راستی آزمایی شماره‌های شبا بانکی مشمولان سهام عدالت

شروع دوباره راستی آزمایی شماره های شبا بانکی مشمولان سهام عدالت

عبارات مهم : شماره

راستی آزمایی شماره های شبا بانکی مشمولان سهام عدالت با نامه بانک مرکزی دوباره شروع شد.

به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، شرکت شخصی سازی اعلام کرد بعد از پی گیری مکرر این سازمان، بانک مرکزی دیروز نامه ای به تمام بانک های عامل و موسسات اعتباری کشور ارسال کرده که براساس آن، راستی آزمایی شماره های شبا بانکی مشمولان سهام عدالت که مدتی متوقف شده است بود، مجددا شروع شد.

شروع دوباره راستی آزمایی شماره‌های شبا بانکی مشمولان سهام عدالت

بر این اساس، به زودی نتیجه های راستی آزمایی مبنی بر تایید یا عدم تایید احتمالی شبا بانکی باقی مانده مشمولانی که شبا بانکی خود را مدتی قبل در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند ولی هنوز نتیجه آن را دریافت نکرده اند، مشخص خواهد شد.

واژه های کلیدی: شماره | مرکزی | سهام عدالت | سامانه سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs