جواهر فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی

جواهر: فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی ورزشکاران نوشیدن قهوه دوچرخه سوار سوزاندن چربی

گت بلاگز اخبار بین الملل مقامات روسیه پیامی خطرناک به دنیا مخابره می کنند! / نیکی هیلی

نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد در بیانیه ای با اشاره به حمله شیمیایی مشکوک علیه شهروندان سوریه، از مقامات مسکو جهت «ارسال پیامی خطرناک به جهان» انتقاد کرد

مقامات روسیه پیامی خطرناک به دنیا مخابره می کنند! / نیکی هیلی

نیکی هیلی: مقامات روسیه پیامی خطرناک به دنیا مخابره می کنند!

عبارات مهم : روسیه

نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد در بیانیه ای با اشاره به حمله شیمیایی مشکوک علیه شهروندان سوریه، از مقامات مسکو جهت «ارسال پیامی خطرناک به جهان» انتقاد کرد!

به گزارش مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پُست، «نیکی هیلی» مدیر هیأت نمایندگی آمریکا در شرکت ملل متحد روز سه شنبه با صدور یک بیانیه ضمن اشاره به حمله شیمیایی مشکوک علیه شهروندان سوریه، از مقامات مسکو جهت «ارسال پیامی خطرناک به جهان» انتقاد کرد.

مقامات روسیه پیامی خطرناک به دنیا مخابره می کنند! / نیکی هیلی

هیلی در این بیانیه مدعی شد: «هنگامی که روسیه آن [مکانیزم تحقیقاتی مشترک] را به بن بست کشاند، یک خبر خطرناک را به دنیا مخابره کرد. این خبر نه تنها می گوید که بکارگیری تسلیحات شیمیایی امری قابل قبول هست؛ بلکه شناسایی و مسئول و مقصر دانستن آنهایی که از این تسلیحات شیمیایی استفاده می کنند، امری غیرضروری است!»

نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد همچنین ادعا کرد: «اگر صحت این گزارشها تأیید شود، این حمله [با استفاده از سلاح شیمیایی] در سوریه بار گرانی بر وجدان آنها [مقامات روسیه] خواهد بود. آمریکا هرگز از مبارزه خود جهت حمایت از کودکان، زنان و مردان بی گناه سوری که قربانی [اقدامات] دولت خود و گروههای شدت یافتن کننده این [تعارض در سوریه] شده است اند، دست نخواهد کشید!»

نماینده دائم آمریکا در شرکت ملل متحد در بیانیه ای با اشاره به حمله شیمیایی مشکوک علیه شهروندان سوریه، از مقامات مسکو جهت «ارسال پیامی خطرناک به جهان» انتقاد کرد

این در حالی است که نشست شورای امنیت با محور سوریه به درخواست دولت روسیه سه شنبه شب برگزار گردید.

طبق گزارشهای واصله، نماینده روسیه در شرکت ملل متحد در این نشست گفت: «ما خواستار انجام تحقیقات براق جهت مشخص شدن طرف هایی هستیم که از تسلیحات شیمیایی در سوریه استفاده کرده اند».

واژه های کلیدی: روسیه | سوریه | آمریکا | استفاده | شیمیایی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs