جواهر فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی

جواهر: فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی ورزشکاران نوشیدن قهوه دوچرخه سوار سوزاندن چربی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویر العمل به موقع در برابر تهاجم به نیروهای نظامی / سیدحسن خمینی

یادگار امام تصویر العمل به موقع در برابر تهاجم به نیروهای نظامی و دفاعی را نشانه حساسیت نسبت به استقلال کشور دانست. 

تصویر العمل به موقع در برابر تهاجم به نیروهای نظامی / سیدحسن خمینی

سیدحسن خمینی : تصویر العمل به موقع در برابر تهاجم به نیروهای نظامی

عبارات مهم : تصویر

یادگار امام تصویر العمل به موقع در برابر تهاجم به نیروهای نظامی و دفاعی را نشانه حساسیت نسبت به استقلال کشور دانست.

به گزارش ایسنا به نقل از جماران حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی گفت: این که همه نسبت به جسارت و تهاجم به نیروهای نظامی و پرسشها دفاعی کشور تصویر العمل به موقع نشان داده ایم به باعث حساسیت مان نسبت به استقلال کشور است.

واژه های کلیدی: تصویر | حساسیت | استقلال | سیدحسن خمینی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs