جواهر فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی

جواهر: فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی ورزشکاران نوشیدن قهوه دوچرخه سوار سوزاندن چربی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ثبت سیگنال های مغزی با تزریق مش انعطاف پذیر

محققان یک مش قابل تزریق به مغز ساخته اند که می تواند به طور مستقیم تغییرات سیگنال های الکتریکی مغز را با دقت سلولی ثبت کند. این مش در مغز موش ها آزمایش شده است

ثبت سیگنال های مغزی با تزریق مش انعطاف پذیر

ثبت سیگنال های مغزی با تزریق مش انعطاف پذیر

عبارات مهم : تزریق

محققان یک مش قابل تزریق به مغز ساخته اند که می تواند به طور مستقیم تغییرات سیگنال های الکتریکی مغز را با دقت سلولی ثبت کند. این مش در مغز موش ها آزمایش شده است است.

به گزارش مهربه نقل از فیز، ایمپلنت مغز یک شاخصه محبوب از فیلم های علمی تخیلی است ولی اکنون محققان یک گام به اجرای واقعی آن نزدیکتر شده است اند.

محققان دانشگاه هاروارد یک مش (ساختاری تورمانند از مواد مختلف) قابل تزریق مغزی تولید کرده اند که می تواند به طور مستقیم تغییرات در سیگنال های الکتریکی مغز با دقت سلولی ثبت کند.

ثبت سیگنال های مغزی با تزریق مش انعطاف پذیر

این مش جستجوگر کاربردهای مختلفی دارد از جمله ایجاد تداخل مغز و ماشین و کاربرد در حیوانات. حتی می توان چشم انداز دقیق شیوه عملکرد حافظه و یادگیری را در افراد مبتلا به بیماری های متفاوت مرتبط با سن مانند آلزایمر را جهت آن متصور شد.

محققان یک مش قابل تزریق به مغز ساخته اند که می تواند به طور مستقیم تغییرات سیگنال های الکتریکی مغز را با دقت سلولی ثبت کند. این مش در مغز موش ها آزمایش شده است

آزمایش این مش در موش ها یک تصویر العمل کوتاه ایمنی ایجاد کرد و سپس مش و بافت مغز عملیات جستجو را باهم انجام دادند.

محققان با اضافه کردن الکترودهای شبیه سازی شده است می توانند به بازخورد خوبی در زمینه غلبه بر «کاهش توانایی های شناختی» بیابند که با زیاد کردن سن اتفاق می افتد.

پروتکل این آزمایش در سال ۲۰۱۵ انتشار یافته و در آن توضیح داده شده است که یک مش بسیار انعطاف پذیر به مناطق خاصی از مغز تزریق شده است است.

ثبت سیگنال های مغزی با تزریق مش انعطاف پذیر

الکترودهای ثبت مناسبت این مش به وسیله نوارهای مغناطیسی به پدهایی در انتهای مش متصل شده است اند. این پدها به کابل های مسطح انعطاف پذیری مجهز هستند و به سیستم خارجی ثبت مناسبت متصل می شوند.

به گفته محققان بعد از اتمام عملیات نیازی به خارج کردن این مش از مغز وجود ندارد.

محققان یک مش قابل تزریق به مغز ساخته اند که می تواند به طور مستقیم تغییرات سیگنال های الکتریکی مغز را با دقت سلولی ثبت کند. این مش در مغز موش ها آزمایش شده است

واژه های کلیدی: تزریق | آزمایش | محققان | سیگنال | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs