جواهر فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی

جواهر: فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی ورزشکاران نوشیدن قهوه دوچرخه سوار سوزاندن چربی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات جایگاه در فدراسیون جهانی نداشته باشیم ناداوری طبیعی است / رییس فدراسیون وزنه‌برداری

رییس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: در کسب کرسی در فدراسیون جهانی از داخل کم‌لطفی شد و با دست خالی جلو رفتیم، زمانی هم که آن جایگاه را نداشته باشیم ناداوری طبیعی است

جایگاه در فدراسیون جهانی نداشته باشیم ناداوری طبیعی است / رییس فدراسیون وزنه‌برداری

رییس فدراسیون وزنه برداری: جایگاه در فدراسیون جهانی نداشته باشیم ناداوری طبیعی است

عبارات مهم : طبیعی

رییس فدراسیون وزنه برداری گفت: در کسب کرسی در فدراسیون جهانی از داخل کم لطفی شد و با دست خالی جلو رفتیم، زمانی هم که آن جایگاه را نداشته باشیم ناداوری طبیعی است.

به گزارش ایسنا، علی مرادی در مورد نداشتن ارتباط نیرومند با فدراسیون جهانی وزنه برداری بیان کرد: ما بعد ازالمپیک مشورت هایی را انجام دادیم تا جایگاهی را که حق کشور عزیزمان ایران است در فدراسیون جهانی به دست آوریم. ولی کم لطفی هایی در داخل شد و با دست داخلی جلو رفتیم و در نهایت کشورهای عربی با پول هایی که داشتند که توانستند این جایگاه ها را به دست آوردند.

جایگاه در فدراسیون جهانی نداشته باشیم ناداوری طبیعی است / رییس فدراسیون وزنه‌برداری

او ادامه داد: ناداوری ها به علت این که آن جایگاه ها را نداریم طبیعی است و رییس هیات ژوری، دشمن شماره یک ما بود. امیدوارم این اتفاقات درسی جهت سیاست مداران ورزش کشور عزیزمان ایران شده است باشد. پشتیبانی از ما جهت کسب کرسی ضعیف بود و در ورزش نیاز داریم وسعت دیدمان را بیش تر کنیم.

مرادی در تصویر العمل به صحبت های سلیمی مبنی بر این که رییس فدراسیون ارتباط ضعیفی با فدراسیون جهانی دارد، تاکید کرد : بهداد حق دارد. این پرسشها در پشت صحنه اتفاق می افتد. حتی در یکی از وزن های دیگر ممکن بود این اتفاق تکرار شود ولی با کار قدرتمندی که انجام دادیم آن ها چشم پوشی کردند.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: در کسب کرسی در فدراسیون جهانی از داخل کم‌لطفی شد و با دست خالی جلو رفتیم، زمانی هم که آن جایگاه را نداشته باشیم ناداوری طبیعی است

رییس فدراسیون وزنه برداری در پاسخ به این پرسش که مدال ها در وزنه برداری خرید و فروش می شود یا خیر؟ تصریح کرد: خیر. مدال ها خرید و فروش نمی شود ولی بعضی اوقات ناداوری اتفاق می افتد. بهداد کامل وزنه زد به نظرم به وسیله آن هیات ژوری آمریکایی کاملا کم لطفی شد.

واژه های کلیدی: طبیعی | وزنه برداری | وزنه برداری | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs