جواهر فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی

جواهر: فنجان محققان دوچرخه کافئین نوشیدنی ورزشکاران نوشیدن قهوه دوچرخه سوار سوزاندن چربی

گت بلاگز اخبار پزشکی قبل از ورزش قهوه بنوشید

به گزارش مهر، کافئین موجود در قهوه به سوزاندن چربی کمک کرده و موجب اصلاح عملکرد ورزشکاران می شود.

قبل از ورزش قهوه بنوشید

قبل از ورزش قهوه بنوشید

عبارات مهم : فنجان

به گفته محققان برزیلی، نوشیدن قهوه قبل از ورزش به چربی سوزی کمک می کند.

به گزارش مهر، کافئین موجود در قهوه به سوزاندن چربی کمک کرده و موجب اصلاح عملکرد ورزشکاران می شود.

قبل از ورزش قهوه بنوشید

محققان دانشگاه سائوپائولو برزیل توصیه می کنند نوشیدن قهوه قبل از ورزش موجب زیاد کردن هوشیاری شده است و امکان سوزاندن چربی بدن را جهت عضلات اسان تر می کند و در نهایت احتمال چربی سوزی زیاد کردن می یابد.

مطالعه تازه نشان می دهد نوشیدن بالغ بر ۴۰۰ میلیگرم کافئین یا ۴ فنجان قهوه، یک ساعت قبل از ورزش موجب اصلاح عملکرد ورزشکاران می شود.

به گزارش مهر، کافئین موجود در قهوه به سوزاندن چربی کمک کرده و موجب اصلاح عملکرد ورزشکاران می شود.

محققان برزیلی از گروهی متشکل از ۴۰ دوچرخه سوار جوان مرد در مورد مصرف تعداد فنجان قهوه، چای، کولا، نوشابه انرژی زا، و سایر نوشیدنی های کافئین دار در روز یا هفته پرسش کردند.

براساس میزان مصرف کافئین عادی شان، این افراد به سه گروه تقسیم شدند: گروه کافئین کم که به طورمیانگین یک فنجان یا کمتر قهوه یا سایر نوشیدنی های کافئین دار در اکثر روزها می نوشیدند؛ گروه مصرف کننده کافئین میانگین که در حدود دو فنجان قهوه می نوشیدند؛ و گروه مصرف کننده کافئین زیاد که حدود سه فنجان یا زیاد قهوه می نوشیدند.

از دوچرخه سواران خواسته شد تا در مجموعه ای از آزمون های سلامت و عملکرد شرکت کنند تا تاثیر کافئین بر ورزش ارزش ارزیابی شود.

قبل از ورزش قهوه بنوشید

همچنین از آنها خواسته شد سه بار جهت انجام آزمایش وقت به لابراتوار بیایند و در آنجا، تا جائیکه امکان دارد سریع رکاب بزنند تا اینکه در حدود ۴۵۰ کالری بسوزانند. این مهارت حدود ۳۰ دقیقه جهت هر دوچرخه سوار بطول می انجامید.

یک ساعت قبل از یک دفعه رکاب زدن، قرص کافئین ۴۰۰ میلیگرمی به دوچرخه سواران داده شد. یک ساعت قبل از یک بار دیگر رکاب زدن، قرصی با ظاهری مشابه که حاوی ژلاتین بود به عنوان دارونما به آنها داده شد. قبل از سومین دوچرخه زدن هم، هیچ قرصی به ورزشکاران داده نشد.

به گزارش مهر، کافئین موجود در قهوه به سوزاندن چربی کمک کرده و موجب اصلاح عملکرد ورزشکاران می شود.

محققان دریافتند به طورمیانگین زمانیکه دوچرخه سواران قرص کافئین واقعی دریافت کرده بودند ۳.۳ درصد سریع تر از افرادی که چنین قرصی را دریافت نکرده بودند رکاب زدند؛ زمانیکه دارونما مصرف کرده بودند تنها ۲.۲ درصد سریع تر رکاب زدند.

محققان براین باورند قهوه می تواند از طریق جابجایی چربی از بافت های چربی به سوزاندن چربی کمک کند. این عملکرد موجب جنبش سیستم عصبی شده است و سیگنال های را به سلول های چربی فرستاده که به تجزیه آنها منجر می شود. همچنین موجب زیاد کردن هورمون اپی نفرین، یا آدرنالین، در خون می شود که با حرکت از بافت چربی، سیگنال های تجزیه چربی را ارسال می کند و آنها را به شکل اسیدهای چرب آزاد در خون رها می کند.

قبل از ورزش قهوه بنوشید

البته این تیم تحقیق عنوان می کنند که تاثیرات کافئین تنها در مردان جوان و دارای تناسب اندام مشاهده شده است است و در مورد تاثیر آن بر عملکرد زنان ورزشکار هنوز مشخص نیست.

واژه های کلیدی: فنجان | محققان | دوچرخه | کافئین | نوشیدنی | ورزشکاران | نوشیدن قهوه | دوچرخه سوار | سوزاندن چربی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs